Veneer gỗ các loại.

thông tin liên hệ
Ms. Mai
Hotline
0939 339 882 - (0274) 3778621

Gỗ nguyên liệu

Gỗ Tràm Bông Vàng
Gỗ Tràm Bông Vàng
Gỗ Cao Su
Gỗ Cao Su
Gỗ Tự Nhiên
Gỗ Tự Nhiên
Gỗ Nguyên Liệu
Gỗ Nguyên Liệu
Gỗ Tràm
Gỗ Tràm